Nota Legal

Benvingut a la pàgina web d’Emma Shoes.

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que és un domini propietat de CALÇATS EMMA SHOES SPAIN S.L. amb CIF B55336317, amb domicili social en C/ ELX 14, 17600 Figueres i amb telèfon +34 972 503 400.

2 – NORMES D’UTILITZACIÓ

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament d’aquesta, incloent la introducció de virus o similars.

3 – PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen texts, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals EMMA SHOES o les empreses del seu grup són titulars o llicenciades legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mig, sense l’autorització prèvia i expressa.

4 – RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat. EMMA SHOES no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, enllaços o links.

EMMA SHOES no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

– Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions

– Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

– Ús indegut o inadequat del Lloc web.

– Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà enfront de qualsevol mal i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.

5 – POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les quals puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, realitzar comentaris, etc.… i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractats per CALZADOS EMMA SHOES SPAIN S.L. ,amb domicili social en C/ ELX 14, 17600 Figueres amb Correu electrònic informa@emmashoes.pagineswebfigueres.com

Quines Dades Personals es recullen i finalitat d’aquests?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Per què raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dóna el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de CALÇATS EMMA SHOES SPAIN S.L. per a mostrar-li serveis, productes i iniciatives que puguin interessar-li

4.- Compliment d’obligacions imposades per Llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment en la següent adreça:

Dades no pertinents

EMMA SHOES adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant temps conservarem les seves dades?

EMMA SHOES guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi pel qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent a la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

EMMA SHOES solament cedirà les seves dades en aquells serveis en els quals s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

EMMA SHOES assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollits i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a portar a la disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

6 – ÚS DE COOKIES

EMMA SHOES, mitjançant el seu web, utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per la nostra web. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

7– LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no

exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

8 – XARXES SOCIALS

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control d’EMMA SHOES, i per tant la informació que publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa EMMA SHOES.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, quant a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari ha de comprometre’s a:

• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui

• No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

EMMA SHOES no s’identifica amb les opinions expressades per uns altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

EMMA SHOES es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per uns altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris/les usuàries

• Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

• Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

• Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social.

• No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

• Vagi amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.

• No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per EMMA SHOES són:

Instagram https://www.instagram.com/emmashoesspain/

Facebook https://www.facebook.com/emmashoesspain/

Segueix-nos:

DISSENY, CONFORT, QUALITAT I PREU …

CALZADOS EMMA SHOES SPAIN S.L. · Carrer Elx, 14, – Ctra. Nacional II · 17600 FIGUERES, GIRONA · Tel. 972 503 400
ventas@emmashoes

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop